- Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring

 

Ingangsdatum: 1 augustus 2020

Pedicurepraktijk Voetzorg Veenendaal (hierna te noemen Voetzorg Veenendaal) is verantwoordelijk voor een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt toegelicht hoe Voetzorg Veenendaal het privacy beleid toepast.

Privacy beleid Voetzorg Veenendaal
De persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van pedicurediensten, worden door Voetzorg Veenendaal zorgvuldig verwerkt. Dit betekent dat:
– alleen gegevens worden verzameld, die nodig zijn voor het uitvoeren van de pedicurebehandeling,
– persoonsgegevens alleen met uw toestemming worden verwerkt,
– persoonsgegevens niet aan derden worden verkocht,
– persoonsgegevens niet worden doorgegeven aan derden, behalve als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de pedicurebehandeling of wanneer Voetzorg Veenendaal hiertoe wettelijk verplicht is,
– u de mogelijkheid heeft om op aanvraag uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen.

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens
Het verzamelen van persoonsgegevens wordt beperkt tot de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van te dienst. Voetzorg Veenendaal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– uw afspraken in de agenda in te plannen,
– u telefonisch of per mail te benaderen als dit nodig is voor het uitvoeren van de pedicurebehandeling,
– u gericht van de juiste pedicurebehandeling te voorzien,
– uw betaling af te ronden.

Verwerkte persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden alleen met uw toestemming verwerkt. Voetzorg Veenendaal verwerkt deze gegevens omdat u gebruik maakt van de geboden pedicurediensten en omdat u  deze gegevens zelf aan Voetzorg Veenendaal verstrekt.
De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
– voor- en achternaam,
– geslacht,
– geboortedatum,
– telefoonnummer,
– emailadres,
– beroep,
– sporten,
– gegevens over gezondheid, gerelateerd aan de behandeling.

Delen van persoonsgegevens met derden
Voetzorg Veenendaal verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van de pedicurebehandeling. Dit vindt uitsluitend plaats na het verkrijgen van uw schriftelijke toestemming. Verder worden door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Bewaartermijn verwerkte persoonsgegevens
Voetzorg Veenendaal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Zend uw verzoek om uw persoonsgegevens naar uzelf of een andere, door u genoemde organisatie te sturen naar voetzorgveenendaal@gmail.com  Om er zeker van te zijn dat dit verzoek van u afkomstig is, voegt u een kopie van uw identiteitsbewijs als bijlage bij. PS: maak in deze kopie uw pasfoto en de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Uw verzoek wordt zo snel mogelijk beantwoord, maar uiterlijk binnen vier weken.

Beveiliging
Voetzorg Veenendaal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en hanteert de volgende passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan:
– Voetzorg Veenendaal houdt zich aan volledige geheimhouding van de beschikbare persoonsgegevens.
– Systemen en informatiedragers zijn voorzien van unieke gebruikersnaam en wachtwoordcombinaties.
– Regelmatige back-ups garanderen herstel bij fysieke of technische incidenten.
– Getroffen maatregelen worden regelmatig getest en geëvalueerd.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo snel mogelijk contact op met voetzorgveenendaal@gmail.com

Klacht
Bij een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u direct contact opnemen met

Voetzorg Veenendaal. Komen wij er samen niet uit, dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Dat kan met het volgende formulier.

Vragen
Mocht u na het doornemen van deze privacyverklaring nog vragen hebben, neem dan contact op via onderstaande contactgegevens.

 

 

               

 

                              

 

 
Voor verschillende voetklachten

Wilt u meer weten over bepaalde voetklachten? En over de beste behandeling? En wat u er wellicht zelf aan kunt doen? Maak dan uw keuze uit dit overzicht van de 50 meest voorkomende voetklachten.

Voetklachten ABC  

Wanneer wordt uw behandeling vergoed?

Heeft u vragen over vergoeding door zorgverzekeraars? Vind het antwoord op de website van ProVoet.

Vergoeding door zorgverzekering 2023  

Heuvel Orthopedische Schoentechniek

Voetklachten leiden vaak tot andere klachten zoals: pijnlijke knieën, heupen, rug- , nek- of hoofdpijn. Als u beperkingen ervaart bij het lopen of wandelen, kunt u terecht bij Heuvel Schoentechniek.

Website van Heuvel Orthopedische Schoentechniek  

Algemene richtlijnen diabetische voet

Uiteenlopende informatie over Diabetes Mellitus. Hoe problemen te herkennen en vele tips over hoe er mee om te gaan. Verschillende thema's als sport, vrije tijd, eten en drinken komen hier aan bod.

Richtlijnen diabetische voet  

Voetzorg Veenendaal
Plesmanstraat 66
3905 KZ VEENENDAAL

T.  06-28464064
E.  info@voetzorgveenendaal.nl
KvK nr.  53344979
BTW nr.  169300511B01

Wij zijn vandaag gesloten


maandag 08:30 - 17:30    
dinsdag 08:30 - 17:30    
woensdag 08:30 - 17:30    
donderdag 08:30 - 17:30    
vrijdag gesloten    
zaterdag gesloten    
zondag gesloten    

Behandeling alleen op afspraak (telefonisch of app)


Deze site is mogelijk gemaakt door
Pedicure Website